Blog JetVerify
Tuesday, 28 October 2014

Weryfikacja i aktualizacja baz danych

Celem marketingu bazodanowego jest budowanie relacji z klientami. Im bli?sza relacja, tym wi?ksza sk?onno?? klienta do kupowania, rwnie? po wy?szych cenach.

Marketerzy ch?tnie oddaj? si? kreatywnym pracom nad designem, copywrittingiem, testowaniem, itp. zapominaj?c, ?e nawet najlepszy pomys? na kampani? nie przyniesie po??danego efektu je?li baza danych nie jest zaktualizowana.

Na szcz??cie reklamodawcy cz?sto decyduj? si? na od?wie?enie dawno nie wykorzystywanych baz danych. Dane kontaktowe w nich zawarte maj? to do siebie, ?e si? dezaktualizuj? - ludzie zmieniaj? numery telefonw, skrzynki mailowe, etc. Realizacja jakiejkolwiek kampanii na nieaktualnej bazie danych zawsze wi??e si? ze sporymi stratami. Cz?sto pretekstem do sprawdzenia kondycji posiadanej bazy danych jest realizacja kampanii "antychurnowej" (zapobiegaj?cej migracji klientw).

JetVerify to narz?dzie, ktre w kilku prosty krokach pozwala zweryfikowa? dane zawarte w bazie. Posiada ono modu? umo?liwiaj?cy wgranie bazy danych z pliku p?askiego (.csv) i wykonanie zestawu testw sprawdzaj?cych jej jako?? i aktualno??.

Intuicyjny interfejs u?atwi import bazy i w krtkim czasie (zale?nym od liczby rekordw oraz weryfikowanych danych kontaktowych) pozwoli uzyska? informacje na temat rodzaju b??dw w niej zawartych. Na koniec ca?ej operacji mo?na pobra? oczyszczony plik danych, osobno otrzymuj?c b??dne rekordy do wgl?du.

Utrzymanie wysokiej higieny bazy danych pozwala na optymalne jej wykorzystanie. Regularne czyszczenie bazy generuje spore oszcz?dno?ci pieni?dzy, czasu, pracy ludzi i znacznie zwi?ksza efektywno?? kampanii marketingowych.

Celem marketingu bazodanowego jest budowanie relacji z klientami. Im bli?sza relacja, tym wi?ksza sk?onno?? klienta do kupowania, równie? po wy?szych cenach.

Marketerzy ch?tnie oddaj? si? kreatywnym pracom nad designem, copywrittingiem, testowaniem, itp. zapominaj?c, ?e nawet najlepszy pomys? na kampani? nie przyniesie po??danego efektu je?li baza danych nie jest zaktualizowana.

Na szcz??cie reklamodawcy cz?sto decyduj? si? na „od?wie?enie” dawno nie wykorzystywanych baz danych. Dane kontaktowe w nich zawarte maj? to do siebie, ?e si? dezaktualizuj? - ludzie zmieniaj? numery telefonów, skrzynki mailowe, etc. Realizacja jakiejkolwiek kampanii na nieaktualnej bazie danych zawsze wi??e si? ze sporymi stratami. Cz?sto pretekstem do sprawdzenia kondycji posiadanej bazy danych jest realizacja kampanii "antychurnowej" (zapobiegaj?cej migracji klientów).

JetVerify to narz?dzie, które w kilku prosty krokach pozwala zweryfikowa? dane zawarte w bazie. Posiada ono modu? umo?liwiaj?cy wgranie bazy danych z pliku p?askiego (.csv) i wykonanie zestawu testów sprawdzaj?cych jej jako?? i aktualno??.

Intuicyjny interfejs u?atwi import bazy i w krótkim czasie (zale?nym od liczby rekordów oraz weryfikowanych danych kontaktowych) pozwoli uzyska? informacje na temat rodzaju b??dów w niej zawartych. Na koniec ca?ej operacji mo?na pobra? oczyszczony plik danych, osobno otrzymuj?c b??dne rekordy do wgl?du.

Utrzymanie wysokiej higieny bazy danych pozwala na optymalne jej wykorzystanie. Regularne czyszczenie bazy generuje spore oszcz?dno?ci pieni?dzy, czasu, pracy ludzi i znacznie zwi?ksza efektywno?? kampanii marketingowych.

Autor: JetVerify


Dołącz do JetVerify już teraz
i rozpocznij walidację.
Dołącz za darmo